Gabinet angiologiczno- chirurgiczny
prowadzony jest przez lekarza
Szymona Bukowskiego

specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz angiologii.,
członka Towarzystwa Chirurgów Polskich,
Polskiego Towarzystwa Angiologicznego
oraz Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.

Chirurgia to poezja...

Przykładowe badania wykonywane w gabinecie:

BADANIE USG COLOR DOPPLER żył i tętnic

Samo badanie kliniczne jest stosunkowo mało precyzyjne w badaniu układu naczyń (żył i tętnic). Zdiagnozowanie zaś jakichkolwiek nieprawidłowości anatomicznych będących przyczyną zgłaszanych dolegliwości jest praktycznie niemożliwe bez pomocy badań obrazowych, do których zaliczamy też badanie USG. Często zdarzają się duże dolegliwości bólowe czy znaczne obrzęki przy niewielkich żylakach, a nawet przy zupełnym ich braku. W takim wypadku zaleca się badanie usg żył kończyn dolnych, aby zdiagnozować problem, a następnie wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Badanie przy użyciu metody Doppler’a jest badaniem z wyboru, a jednocześnie badaniem pozwalającym jednoznacznie wykluczyć bądź potwierdzić np. obecność skrzepliny w świetle żyły.

*Za tzw. badanie przesiewowe uznaje się badanie metodą fali ciągłej (tzw.UDP, „ślepy Doppler”) – wykonywane za pomocą małego, przenośnego aparatu wyposażonego w słuchawki lub głośnik. Pozwala ono na stwierdzenie drożności głównych naczyń, zmierzenie prędkości w tętnicach nóg i wyliczenia specjalnego wskaźnika -ABI- ważnego przy diagnostyce miażdżycy zarostowej kończyn dolnych. Dzięki temu badaniu można też wykryć patologiczny refluks w żyle odpiszczelowej (który często jest przyczyną żylaków), zbadać wydolność ujść żylnych, a nawet wydolność żył kończyn dolnych przed zabiegiem operacyjnym.

*Badanie metodą podwójnego obrazowania (tzw. dupleks Doppler) oraz Color Doppler pozwala na lepsze różnicowanie przepływu krwi oddalającego się i zbliżającego się do sondy aparatu, a zatem na lepszą analizę refleksu. Ta metoda umożliwia też badanie naczynia na dowolnie wybranej głębokości i uzyskanie sygnału wolnego od zakłóceń z innych naczyń. Obraz widziany w aparacie USG kodowany jest kolorami – niebieskim i czerwonym – zależnie od kierunku płynącej krwi. Równocześnie ocenić można morfologię ściany tętnicy, uwidocznić jej zwężenie czy blaszkę miażdżycową. Metoda ta jest bardzo czułym badaniem w rozpoznawaniu zakrzepicy żylnej – dzięki niej można stwierdzić miejsce, w którym znajduje się skrzeplina, a także ocenić jej rozległość.

W tym wypadku badanie dopplera tetnic szyjnych pozwala ocenić stopień ich zwężenia, bądź wykluczyć obecność blaszki miażdżycowej w opuszce tętnicy szyjnej wspólnej. Jest to podstawowe badanie do monitoringu miejscowego stanu po operacja naczyniowych , a także jako badanie przesiewowe i wstępna kwalifikacja do leczenia chorób naczyń krwionośnych.

Niepokojące objawy wskazujące na konieczność wykonania badania COLOR DOPPLER

 • bóle zawroty głowy
 • przebyty udar mózgu
 • zaniewidzenie na jedno oko, przemijające
 • uczucie marznięcia stóp, dłoni
 • bóle nóg nasilające się przy chodzeniu
 • bóle pośladków nasilające się przy chodzeniu
 • silne bóle nóg uniemożliwiające zasypianie
 • nagły, silny ból kończyny dolnej i zaburzenia czucia lub poruszania palcami
 • zasinienie(bez urazu) lub martwica palców stopy
 • obrzęk i rozpierający ból podudzia – często tylko jednego!!!
 • „pajączki” i „naczynia siatkowate” nóg
 • „żylaki – zwłaszcza przed leczeniem operacyjnym i skleroterapią

BADANIE PER RECTUM (przez odbytnicę)

Jest to jedno z badań lekarskich stosowanych w proktologii, ginekologii czy urologii. Z uwagi na specyfikę badania może ono w wielu osobach budzić zażenowanie i uczucie wstydu, jednak bezpodstawnie, gdyż dla lekarza jest badaniem podstawowym, a co najważniejsze pozwalającym rozpoznać wiele groźnych chorób we wczesnym stadium. Pacjent w czasie badania może przyjąć tzw. pozycję kolankowo – łokciową lub leżeć na boku czy plecach. Pierwszym etapem jest dokładne obejrzenie okolicy odbytu celem określenia obecności objawów niektórych chorób tej okolicy (zapalenie odbytu, szczelina odbytu, żylaki odbytu, przetoka okołoodbytnicza). Badanie wykonuje się palcem (w rękawiczce ochronnej, nawilżonym środkiem poślizgowym), który w trakcie badania dochodzi do głębokości 7-8 cm. Ocenia się cały obwód tego odcinka jelita, na zakończenie ogląda się palec celem stwierdzenia – czy nie ma śladów krwawienia z przewodu pokarmowego.

Niepokojące objawy wskazujące na konieczność wykonania badania per rectum :

 • ból, świąd, pieczenie okolicy odbytu
 • uczucie niepełnego wypróżniania się
 • świeża krew na stolcu lub wyciekająca z odbytu – niezależnie od defekacji
 • wyciek ropnej wydzieliny
 • obecność czarnych lub „ołówkowatych” (cienkich jak ołówek) stolców
 • zmiana rytmu wypróżnień (pojawienie się zaparć lub naprzemiennych biegunek i zaparć)
 • bóle brzucha i niezamierzone chudnięcie
 • niedokrwistość (czyli ANEMIA) w kontrolnych badaniach krwi

BADANIE HISTOPATOLOGICZNE ( badanie h – p, potocznie: tzw. „badanie pod mikroskopem”)

Każda zmiana organiczna pobrana z organizmu ludzkiego powinna być przebadana histopatologicznie. Gwarancją umożliwienia prawidłowego wykonania badania h-p jest właściwe pobranie materiału. Wyróżnia się różne techniki pobierania komórek, tkanek czy wręcz całych narządów. Przy usuwaniu stosunkowo niewielkich zmian skórnych lub podskórnych do badania wysyła się CAŁĄ USUNIĘTĄ ZMIANĘ. W ten sposób diagnostyczne pobranie podejrzanej zmiany staje się tym samym zabiegiem leczniczym. Zdarza się , zwłaszcza w chorobach dermatologicznych, iż do rozpoznania danej jednostki chorobowej, a tym samym – do rozpoczęcia prawidłowego leczenia niezbędne jest pobranie tzw .WYCINKA SKÓRNEGO – gdyż w tych przypadkach zmiany dotyczą bardzo rozległych powierzchni.

Wynik badania histopatologicznego jednoznacznie pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • z jakiej tkanki wywodzi się podejrzana zmiana (np. tłuszczak, mięśniak)
 • czy zmianę wycięto w zakresie zdrowych tkanek
 • czy nie doszło do złośliwej przemiany nowotworowej, a jeśli tak, to:
 • jaki jest stopień zaawansowania choroby nowotworowej
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.